Wieś
Klasyczne już filmy, filmy szczególne, charakterystyczne dla stylu WFDiF. To nie są reportaże. To próby poetyckiej syntezy, w której temat wsi pozwala dotknąć uniwersalnych wątków życiowego dojrzewania i przemiany.

Źródło

Film dokumentalny
Reż.: Janusz Majewski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1962
Czarno-biały, 17 min.

Płyną tratwy

Film dokumentalny
Realizacja: 
Władysław Ślesicki
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1962
Czarno-biały. 19 min.
Kategoria wiekowa: 12+

Rodzinna Człowiecza

Film dokumentalny
Realizacja: 
Władysław Ślesicki
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1966
Gatunek: Film publicystyczny
Czarno-biały. 24 min.
Kategoria wiekowa: 12+

Wieś Godki

Film dokumentalny
Realizacja: Grzegorz Skurski  
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1987
Gatunek: Reportaż
Barwny.  8 min.
Kategoria wiekowa: 12+

Filmy dokumentalne

Cyfrowej rekonstrukcji w WFDiF w Warszawie, zostało już poddanych około stu osiemdziesięciu filmów, produkowanych od lat czterdziestych, po lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Znajdują się wśród nich portrety filmowe polskich miast, dokumenty obrazujące życie codzienne na wsi, portrety sportowców, artystów oraz przedstawicieli innych – często zanikających – profesji. Ciekawy jest również filmozbiór, w którym główną rolę gra muzyka. To dzięki niemu poznamy bliżej m.in. cały ten jazz, tak popularny w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wśród zrekonstruowanych filmów znajdują się między innymi filmy Karabasza, Kieślowskiego, Łozińskiego, Munka, czy Ślesickiego. Filmy te składają się na bogatą historię polskiej szkoły dokumentu.