MOJE MIASTO, A W NIM.. MUNK, HAS I RÓŻEWICZ 27.11.2015

Moje miasto, a w nim.. Munk, Has i Różewicz
Munk zabiera nas w niedzielny poranek do odbudowanej, powojennej Warszawy. Wraz z pasażerami autobusu mamy okazję obserwować mieszkańców stolicy w różnych scenkach rodzajowych. Przejażdzka  została okraszona dowcipnym komentarzem czytanym przez Kazimierza Rudzkiego.

Niedzielny poranek - reż. Andrzej Munk

Has z kolei proponuje swoją liryczną i osobistą wizję rodzinnego Krakowa. Narrator opowiada opowiada z nostalgią o mieście, które z żalem musi opuścić.

Moje miasto - reż. Wojciech Jerzy Has

Trzeci film to impresja filmowa Hasa i Różewicza o odradzającej się po wojnie Warszawie. Dzięki mieszkańcom dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy zostaje odbudowana. Z dzisiejszego punktu widzenia film ma niezaprzeczalną wartość historyczną i archiwalną, swojego czasu powstał ku propagandowemu pokrzepieniu serc.

Ulica Brzozowa - reż. Wojciech Jerzy Has, Stanisław Różewicz