LEKCJE HISTORII BOHDANA KOSIŃSKIEGO 19.11.2017

Lekcje historii Bohdana Kosińskiego
Bohdan Kosiński, zanim został reżyserem, służył w marynarce wojennej. Wrażliwy na sprawy społeczne z pasją oddał się realizacji filmów dokumentalnych, a za swoje wyjątkowe osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymał w 1998 roku Smoka Smoków na Krakowskim Festiwalu Filmów Krótkometrażowych.

W latach 1956-2000 zrealizował kilkadziesiąt obrazów dokumentujących przemiany jakie w ciągu tych pięćdziesięciu lat stopniowo zachodziły w kraju. Lektura jego filmów jest więc prawdziwą lekcją historii. Prowadzone obecnie, w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, prace rekonstrukcyjne obejmują dwa filmy, które nakręcił w latach 60-tych.

„Feldpost Osten 1942-44”, reż. Bohdan Kosiński, 1965, 17 min.
Kanwą, na której powstał ten film, są listy pisane przez żołnierzy Wermachtu z frontu wschodniego do swoich bliskich. Korespondencja ta została przechwycona przez AK i nigdy nie trafiła do odbiorców. Z odczytywanych fragmentów poznajemy nie tylko bardzo osobiste wyznania tych młodych mężczyzn, ale również przerażający mechanizm zaślepienia ideologią nazizmu, któremu bezrefleksyjnie się poddali.

„Wersal – Poczdam”, reż. Bohdan Kosiński, 1968, 16 min.
W tym z kolei dokumencie reżyser stara się uchwycić niespokojne dzieje kształtowania się polskich granic, a co za tym idzie i samej idei naszej państwowości, zarówno po pierwszej, jak i drugiej wojnie światowej.