DOM STARYCH KOBIET - REFLEKSJA NAD PRZEMIJANIEM 04.02.2015

Dom starych kobiet - refleksja nad przemijaniem
Dom starych kobiet to przejmujący dokument Jana Łomnickiego, w którym reżyser odwiedza z kamerą Dom Ubogich imienia Helclów w Krakowie i przedstawia życie jego pensjonariuszek.

Tym razem obrazowi towarzyszy również tekst Macieja Kozłowskiego, który analizuje i omawia użyte środki filmowe w dokumencie Łomnickiego. Polecamy.

Dom straych kobiet - refleksja nad przemijaniem